Cappella Ecumenica

Chór kameralny „Cappella Ecumenica” powstał w roku 1999. Od początku swego istnienia naczelnym celem zespołu był śpiew w ponadwyznaniowym wymiarze, przynoszący radość słuchaczom i śpiewającym. To główne przesłanie zespołu śpiewania na chwałę Bogu bez uprzedzeń wyznaniowych służy do dziś budowaniu w praktyce postaw tolerancji i szacunku dla bliźniego. Służy także przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń związanych z odrębnością wyznaniową. Muzyka jest uniwersalnym medium, które niesie unikalne przesłanie dla każdego. Muzyka kościelna ma jeszcze głębszy wymiar - jest naszą modlitwą, którą zanosimy do Boga, dzięki talentom jakimi nas On sam obdarzył.

Śpiewacy chóru (w połowie katolicy i ewangelicy) na co dzień przedstawiciele różnych zawodów, spotykają się na próbie raz w tygodniu aby wspólnie uczyć się i poznawać nowe dzieła muzyczne. Chór działa przy parafii luterańskiej pw. Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

Na przestrzeni każdego roku „Cappella Ecumenica” uczestniczy w wielu uroczystościach kościelnych wykonując utwory stosowne do roku kościelnego, ubogacając nabożeństwa i msze wielu wrocławskich kościołów. Chór zapraszany jest także do oprawy muzycznej świeckich uroczystości, służąc muzyką podczas wystaw, wernisaży, spotkań uczelnianych, ślubów, pogrzebów czy różnych jubileuszy.

Z racji nazwy i profilu działalności jest zaangażowany w liczne spotkania ekumeniczne. W repertuarze chóru znajdują się utwory od renesansu poprzez barok po współczesnych kompozytorów, a także muzyka typu spirituals i gospel.

Chór zdobył I miejsce w kategorii chórów kościelnych na I Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej, który odbył się w kwietniu 2003 roku w Bydgoszczy. W 2004 roku w Toruniu na I Ogólnopolskim Konkursie "Ars Liturgica" w kategorii chórów kościelnych I miejsce oraz Nagrodę Specjalną Prezesa Oddziału Bydgoszcz Związku Chórów Kościelnych Caecilianum Anny Wójtowicz. W 2006 roku zdobył II miejsce (pierwszego nie przyznano) na XII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, a także II miejsce na I Dolnośląskim Chórów „Silesia Cantat” w kategorii chórów kameralnych.

Chór ma w swoim dorobku pierwszą płytę CD. Nagrane zostały tradycyjne polskie kolędy w opracowaniu znanego współczesnego kompozytora Henryka Jana Botora, wykładowcy krakowskiej Akademii Muzycznej, autora wielu kompozycji chóralnych i symfonicznych. Z ostatniego dorobku tego kompozytora można tu wymienić choćby muzykę na Ingres Arcybiskupi Kardynała Stanisława Dziwisza, oraz na wizytę Papieża Benedykta XVI w Polsce w 2006 roku. Opracowania kolęd, które znalazły się na płycie Botor napisał w latach 1981-2002.

Dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest Adam Rajczyba.